Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby
Místo inovace a tvůrčího vzdělávání. Studujte audiovizuální tvorbu nebo historickou dokumentaristiku v prezenční či kombinované formě. Navrhujte, tvořte a proměňte svět audiovizuálních médií a filmové tvorby s námi.

Pro uchazeče

Máte zájem u nás studovat? Chcete vědět jak na to a co si připravit na přijímačky?

Pro studenty

Hledáte důležité termíny? Témata závěrečných prací nebo klauzur?

ÚFTaRT

Zajímá vás náš ústav, jeho činnost a výstupy našich studentů?

naši Pedagogové

MgR. MOnika Horsáková

vedoucí ústavu

doc. PhDr.  Miroslav Zelinský,  CSc.

Ateliér kulturního managementu

MgA.  Tomáš Polenský,  Ph.D.

prof. MgA.  Marek Jícha

Ateliér kamery, střihu a digitálního restaurování

Mgr.  Rudolf Merkner

Ateliér režie, scenáristiky a dramaturgie

Mgr. Jana Orlová, Ph.D.

MgA.  Mikuláš Odehnal

vědecký tajemník ústavu

MgA. Kamila Návratová

vedoucí technického kabinetu

MgA.  Irena Kocí,  Ph.D.

MgA. Jaroslav Zajíček

Mgr.  Martin Novosad

MgA. Kristína Pupáková

Ateliér dokumentu, nových médií a videoartu

Externí pedagogové

Mgr. Marek Ševčík, Ph.D.
MgA. Petr Janoš
Mgr. Vladimír Mráz
Mgr. ing. Pavel Hruška
Mgr. Michal Novotný
MgA. Šimon Pikous
Mgr. Jana Bébarová
Mgr. Milan Hes, Ph.D.
MgA. František Ef. Horvát

pedagogové jiných ústavů

Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Mgr. Pavla Bergmannová
Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

odborní poradci

Mgr. Milan Hes, Ph.D.
Mgr. Petr Šimíček
PhDr. Jiří Sovadina
(vzdělávací dokumenty zaměřené na soudobé dějiny, doprovodná metodika, popularizace historie)
Mgr. Martin Strakoš
(popularizace architektury)