Pro studenty

akademický rok 2024

Co se u nás za akademický rok děje a kdy se to bude dít?

Technický kabinet

Chcete si půjčit techniku a nevíte jak na to?

ÚŘadovnA

Co neprošvihnout? Důležité dokumenty
a náležitosti, výukové materiály!

Témata prací

Témata závěrečných bakalářských
a diplomových prací

Aktuality

Aktuální informace
z ústavu! Termíny, rozvrhy kombinovaného studia, workshopy…

SZZK

Tematické okruhy bakalářské
i magisterské státní závěrečné zkoušky